O mnie

Studia I stopnia ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na wydziale Wojskowo-lekarskim. Tytuł Magistra uzyskałam na śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie rozpoczęłam kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Zaraz po studiach I stopnia rozpoczęłam pracę w zawodzie, w czasie której zdobywałam doświadczenie w pracy z różnymi pacjentami. Po ukończeniu kursów kierunkowych zawęziłam obszar swojej pracy do dzieci z wadami postawy ciała- głównie ze skoliozami oraz wadami w obrębie stóp. Tematyka zainteresowała mnie tak bardzo, iż postanowiłam aby temat mojej Rozprawy Doktorskiej był związany ze skoliozami.

Jestem współautorem licznych publikacji oraz w dalszym ciągu zdobywam wiedzę oraz poszerzam swoje kompetencje jako wykładowca akademicki.

Co mnie wyróżnia?

Zadowoleni pacjenci

Doświadczenie

Kursy i szkolenia

Publikacje i konferencje

Kursy i Szkolenia

 1. Kurs Kinezjotaping z diagnostyką manualną, Organizator: Polski Instytut fizjoterapii i Sportu (20 godzin)
 2. Kurs Masażu klasycznego I i II stopnia, Organizator: Biostudio  (150 godzin)
 3. Kurs Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
 4. Skoliozy- Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne; prowadzący
 5. Kompleksowe podejście w terapii pacjentów ze skoliozami; organizator: REHAINTEGRO, prowadzący: mgr Piotr Białek D. O.
 6. Roczny kurs INPP; organizator: Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska, główny prowadzący: Maria Matuszkiewicz Dyrektor INPP Polska
 7. Terapia i diagnostyka neurorozwojowa; organizator: Babyterapia, prowadzący: Zofia Szwiling, PT, Senior Bobath Instruktor
 8. Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, wad postawy i choroby Scheuermana (FITS)  prowadzący: dr n. med. Marianna Białek, dr n. o zdr. Andrzej M’hango (96h); nr certyfikatu:494/F/2022
 9. PIMT-TIMP Level 1
 10. Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath Prowadzący: Robert Giezek, Małgorzata Szmurło, Katarzyna Padula, Foteini Zografou, Agata Mroczek
 11. Gorset oczami fizjoterapeuty; prowadzący: dr. n med. Marianna Białek
 12. Warsztat wprowadzający Babywork; prowadzący: Damian Czerwik
 13. Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii, Organizator: Fundacja przed czasem, Prowadzący: dr Magdalena Bru=ychcy 
 14. Babywork- rozluźnianie mięśniowo- powięziowe w pediatrii Organizator: Czerwik- Centrum Zdrowia; Prowadzący: Damian Czerwik

Publikacje

Rozdziały monografii naukowej:

 1. Adrianna Lechowska, Grzegorz Onik, Karolina Sieroń „Ocena funkcjonalna kobiet niepełnosprawnych intelektualnie” Fizjoterapia bez granic, I TOM Redakcja Naukowa Dr hab. Nauk o zdrowiu Andrzej Szopa, Śląski Uniwersytet Medyczny 
 2. Rozdział monografii naukowej:  1st International Scientific Conference: „Civilization diseases: causes, treatment and prevention.”, 28.04.2022, Lublin. Lechowska Adrianna, Nowak Aleksandra, Jochemczak Mateusz, Sobczak Zuzanna. Abstrakt. Activities of daily living and the level of intellectual disability
 3. Lechowska A, Jarzą P, Jochemczak M, Żuławska M. Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na zakres ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa.  Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 4. Lechowska A, Jochemczak M, Jarzą P, Żuławska M. Ocena ryzyka występowania depresji wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznych. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii i medycyny. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 5. Lechowska A, Jochemczak M, Ciemienga I, Szatanik S. Porównanie BMI wśród młodzieży uczącej się w klasach licealnych o różnych profilach.  Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 6. Lechowska A, Ciemienga I, Jochemczak M. Ocena stopnia wypalenia zawodowego wśród osób pracujących w Domach Pomocy Społecznej. Problemy społeczne XXI wieku. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 7. Lechowska A, Jochemczak M, Ciemienga I. Ocena częstości występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób wykonujących pracę fizyczną o różnej specyfikacji. Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 8. Lechowska A, Szarzec B, Ciemienga I Jochemczak M. Cel wykorzystania zabiegów z zakresu odnowy biologicznej w osób uprawiający różne dyscypliny sportowe. Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 9. Jochemczak M, Ciemienga I, Lechowska A, Zadrożny P. Częstość występowania charakterystycznych urazów wśród wspinaczy sportowych.  Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 10. Ciemienga I, Lechowska A, Szarzec B,  Jochemczak M. Ocena wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat profilaktyki wad postawy.  Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 11. Żuławska M, Jarzą P, Jochemczak M, Kos S, Lechowska A. Ocena jakości życia rodzin dzieci z zespołem Downa. Problemy społeczne XXI wieku. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 12. Jarzą P, Lechowska A, Żuławska M Jochemczak M., Porównanie skuteczności wybranych zabiegów fizykalnych w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Lublin 2020. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Konferencje

 1. Projekt „Sztuka Życia” Prelegent wykładu: Niepełnosprawność intelektualna, a zachowania przemocowe w trakcie pandemii” Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zrealizował projekt w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2020 
 2. 15 Wiosna z Fizjoterapią – „Rehabilitacja pacjentów po zakażeniu SARS-COV-2”, 08-09.04.2022, Warszawa. Jarząb Paulina, Lechowska Adrianna, Jochemczak Mateusz, Sobczak Zuzanna. Abstrakt. Aktywność fizyczna i proces zdrowienia po przechorowaniu COVID-19 w grupie fizjoterapeutów 
 3. 8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Innowacyjna Fizjoterapia”, 09.04.2022, Lublin. Lechowska Adrianna, Sobczak Zuzanna, Jochemczak Mateusz, Jarząb Paulina. Abstrakt. Ocena wysklepienia stopy na podoskopie u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną – badania pilotażowe
 4. 1st International Scientific Conference: „Civilization diseases: causes, treatment and prevention.”, 28.04.2022, Lublin. Lechowska Adrianna, Nowak Aleksandra, Jochemczak Mateusz, Sobczak Zuzanna. Abstrakt. Activities of daily living and the level of intellectual disability
 5. 9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Innowacyjna Fizjoterapia”, 22.03.2023, Lublin. Zuzanna Sobczak, Adrianna Lechowska, Igor Świerkowski,. Abstrakt. Wpływ choroby COVID-19 na aktywność fizyczną i proces zdrowienia wśród osób wykonujących zawód medyczny”